Palovaroitin

Määräysten mukaan asuinhuoneistossa tulee olla palovaroitin jokaista alkavaa 60 m2 kohden. Jos asunnossa on useampia kerroksia, niin jokaisessa kerroksessa pitää olla vähintään yksi palovaroitin.

Asennus

Palovaroittimen paikka on makuuhuoneessa tai sen läheisyydessä olevissa tiloissa kuuloetäisyydellä. Asennuskohta on huoneen keskiosan katossa esteettömässä kohdassa. Varoitinta ei saa asentaa koneellisen tai luonnollisen ilmanvaihdon läheisyyteen.

Jos varoitin halutaan asentaa tiloihin, jossa on satunnaisesti savua tai "käryä" (esim. keittiö tai takkahuone), niin silloin kannattaa käyttää varoitinta, jossa on tilapäisen poiskytkennän mahdollisuus. Jos tällainen varoitin kytketään pois, niin se palautuu automaattisesti valvontatilaan esim. 10 minuutin kuluttua. Toiminto voidaan tarvittaessa toistaa.

Tarkistus ja huolto

Palovaroittimen toiminta on syytä varmistaa kerran kuukaudessa testinappia painamalla. Pariston uusiminen kannattaa suorittaa vuosittain tai viimeistään silloin, kun varoitin ilmoittaa vaihdon tarpeesta. Koska paristo pitää vaihtaa heti eikä "viidestoistapäivä", niin varaparisto on syytä olla hankittuna. Pariston vaihdon yhteydessä varoitin on hyvä imuroida kevyesti toiminnan varmistamiseksi.

Jos asunnosta poistutaan useammaksi päiväksi, niin kannattaa palatessa tarkistaa varoittimen toiminta painamalla testipainiketta. Voi muutoin käydä niin, että poissaolon aikana pariston jännite on pudonnut, eikä siitä varoittava valo/merkkiäänikään enää palattaessa toimi.

Palovaroitin pitää uusia viimeistään 10 vuoden iässä, ellei valmistaja ole merkinnyt palovaroittimeen lyhyempää käyttöikää.

Tutustu myös häkää ja häkävaroitinta käsittelevään sivuun!

Häkävaroitin ei korvaa palovaroitinta!

TAKAISIN